دستورعمل مکاتبات

دستورعمل مکاتبات انجمن پزشکان عمومی ایران

اين دستورعمل به منظور نظم دهي در گردش مكاتبات انجمن پزشكان عمومي ايران (شعب و واحدهاي وابسته) تدوين وشيوه ايجاد، ارسال و ارجاع مكاتبات مدنظر قرار گرفته است.

ماده ۱- موضوع این دستورعمل تمامی مکاتبات رسمی است که از سوی افراد حقوقی منتسب به انجمن پزشکان عمومی ایران انجام می شود.

 

ماده ۲- مکاتبات انجمن از منظر مخاطب بر دو نوع هستند:

۱٫       مکاتبات خارجی که مخاطب  آنها افراد حقیقی و حقوقی خارج از شبکه‏ی انجمن هستند.

۲٫       مکاتبات داخلی که مخاطب و دریافت کنندگان آن  اعضای انجمن و یا مسوولین و نهادها و ارکان داخل شبکه‌ی انجمن هستند.

 

ماده ۳- مکاتبات در سربرگ متحدالشکل (يكسان) با آرم  انجمن و با ذکر تاریخ و شماره‌ی نامه معتبر هستند.

تبصره: نامه‌های شعب، کارگروه‌ها وساير واحدها بر سربرگ انجمن بوده و نام شعبه، کارگروه وساير واحدها برآن درج می‌شود.

 

ماده ۴- نامه‏ها باید به امضای افراد دارای اختیار قانوني و صاحب  امضا که نام، عنوان  و امضای آنها در دبیرخانه ثبت شده است، برسد و در غیر این‌صورت فاقد اعتبار هستند.

 

ماده ۵- مکاتبات خارجی باید ممهور به مهر واحد مربوطه در انجمن باشند و در غیر اینصورت فاقد اعتبار هستند.

 

ماده ۶- افراد دارای اختیار مکاتبه و صاحبان امضا در انجمن عبارتند از:

۱٫       رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

۲٫       نایب رییس ازطرف رییس انجمن

۳٫       دبیر انجمن

۴٫       رییس شورای هماهنگی انجمن پزشکان عمومی ایران

۵٫       روسای  شورای هماهنگی استانی

۶٫       روسای شعب انجمن

۷٫       رییس و دبیر کارگروه‌ها و کمیته‌های انجمن

۸٫       بازرسان انجمن (در حيطه‌ی وظايف خود و درچارچوب اساسنامه)

تبصره ۱- دبيرانجمن، رئيس و دبير كارگروه‌ها وكميته‌هاي انجمن درسطوح داخلي شبكه‌ی انجمن حق مكاتبه دارند.

تبصره ۲- مکاتبات در سطح ملی که مخاطبان آنها مسوولان کشور هستند  با امضای رییس انجمن پزشکان عمومی ایران انجام مي‌شود.

تبصره ۳ – در صورت صلاحدید  هیات مدیره‏ی مركزي، شعب مي‌توانند در موضوعات خاصي با مقامات كشوري (به جز رهبري و روساي سه قوه)  مکاتبه نمايند. این امر باید با اطلاع و هماهنگی قبلي هیات مدیره‌ی مرکزی انجام شود.

 

ماده ۷ – مکاتبات خارجی انجمن در سطوح منطقه‌ای با امضای رییس شورای هماهنگی استان و یا رییس شعبه‌ی انجمن انجام می‌شود؛ رونوشت مكاتبات هم براي هيات مديره‌ی مركزي ارسال مي‌شود.

تبصره ۱- در صورت وجود شورای هماهنگی استانی، مکاتبات با امضای رییس شورای هماهنگی و در غیر این صورت با امضای مشترک شعب انجام مي‌شود.

تبصره ۲ – هر شعبه در مورد امور مرتبط با حوزه‌ی خود می‌تواند بطور مستقل با مسوولان منطقه‌ای مکاتبه داشته باشد.

 

ماده ۸ – مکاتبات بین کمیته‌ها و کارگروه‌ها و همچنین شعب، با ارسال رونوشت برای هیات مدیره‌ی مرکزی  انجام  می‌شود.

 

ماده ۹ – مکاتبات شورای هماهنگی کشوری با امضای رییس شورا از طریق دبیرخانه‌ی انجمن انجام می‌شود.

 

ماده ۱۰- آيين‌نامه، بخشنامه ودستورعمل‌ها پس از تصويب در هيات مديره‌ی مركزي و طی مراحل قانونی، توسط رئيس انجمن به شعب ابلاغ مي‌شود.

تبصره ۱- آيين‌نامه: مجموعه‌ي ضوابط و مقررات مربوط به هريك از وظايف كلي انجمن مطابق با اساسنامه وساير قوانين جاري كشور است.

تبصره ۲- بخشنامه: نامه‌اي رسمي است كه به منظور آگاهي و ارشاد و طرز تطبيق قانون با آيين‌نامه‌هاي مرتبط با وظايف انجمن وايجاد وحدت رويه، تسهيل وتسريع در اجراي فعاليت خاص ازسوي رئيس انجمن صادر و ابلاغ مي‌شود.

تبصره ۳- در صورتي‌كه موضوع بخشنامه صرفا مربوط به يك حوزه باشد، مسئول مربوطه با كسب اختيار از رئيس انجمن مي‌تواند نسبت به صدور آن حسب مورد و در چارچوب شرح وظايف مصوب اقدام نمايد.

تبصره ۴- دستورعمل: ضوابط اجرايي مربوط به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها يا موادي ازآنها دستورعمل ناميده مي‌شود.

 این دستورعمل در۱۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲  به تصویب هيات مديره انجمن رسیده و از اين تاریخ لازم‌الاجرا است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*