کمیته پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه

آيين­‌نامه اجرايى کمیته پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه انجمن پزشکان عمومی ایران

فصل اول: تعاريف و ساختار

ماده ۱: کمیته «پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه» يكى از كميته­هاى تخصصی است كه به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۷۲)و تحت نظارت هیات مديره انجمن تشكيل و برای  اجراى وظايف مندرج در اين آيين­نامه فعاليت مى­کند.

ماده ۲: نمودار تشكيلاتي اين کمیته بصورت زير مى باشد:

ماده ۳: هيات مديره انجمن  یکی از اعضای  خود و یا یکی از اعضای انجمن را به عنوان مسوول کمیته انتخاب می­کند.

ماده ۴: اعضاء کمیته به تعداد ۵ تا ۹ نفر ازافراد واجد شرايط و بر اساس توانايى ها و علايق خود،  به پيشنهاد مسئول کمیته و تایید و تصویب هيات مديره انجمن انتخاب می­شوند و  بر طبق وظايف مندرج در آيين نامه فعاليت می­کنند.

تبصره ۱ : مسوول کمیته موظف است ترتيبى اتخاذ کند كه اكثريت اعضای کمیته از  اعضای پيوسته انجمن باشند.

تبصره ۲ : تشكيل جلسات کمیته برطبق آيين نامه تشكيل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره ۳ : مصوبات کمیته در مواردي كه تفويض اختيار مستقيم از سوي هيات مديره انجمن دريافت نشده باشد، پس از تائيد نهايى هيات مديره‌ی انجمن قابليت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می­تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف با آنها ارتباط داشته باشد.

ماده ۵: مسوول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسيم وظايف محوله برای تشكيل واحدهایی همانند واحد «پزشکان شاغل در وزارت بهداشت»، واحد «پزشکان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی»، واحد «پزشکان شاغل در سازمان انتقال خون» و… اقدام کرده و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره وقت برای  همكارى در اين بخشها دعوت می­نماید.

فصل دوم : وظايف

ماده ۶ : در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه وظايف زير را بر عهده دارد:

۱٫       بررسی وضعیت موجود پزشکان شاغل در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر واحدهای تابعه

۲٫         بررسی و اولویت­بندی مشکلات علمی و حرفه‌ای پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه به منظور ارائه به هیات مدیره مرکزی و پیگیری حل آن‌ها

۳٫       ارائه راهکار به منظور تسهیل استفاده از توان پزشکان عمومی در پست‌های عالی مدیریتی در نظام سلامت کشور

۴٫       استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی این حوزه در تدوین و یا بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با حقوق آنان

۵٫       تلاش در جهت ایجاد بستر ارتباطی موثر بین پزشکان این حوزه برای اطلاع رسانی، همسوسازی و بسیج امکانات

۶٫       سایر موارد مرتبط به تشخیص کمیته و تایید هیات مدیره

تبصره ۵: کمیته پزشکان شاغل در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه موظف است در موارد مرتبط با وظايف ساير کمیته­ها، هماهنگي لازم را با کمیته مربوطه به­عمل آورد.

ماده۷ : وظايف مسئول کمیته به شرح زير است:

۱-      پیشنهاد اعضاء کمیته و مسوولين اجرايي واحدها به هيات مديره

۲-      مديريت اجرايي کمیته و مدیریت جلسات کمیته

۳-      برقراري ارتباط دو سويه بين هيات مديره وکمیته

۴-      تائيد مكاتبات و نامه هاي ارسالي از کمیته

۵-      ارائه گزارش ماهيانه عملكرد کمیته به هيات مديره

۶-      ساير وظايف محوله از سوي هيات مديره

 ماده ۸: دبير کمیته افزون بر وظايف مندرج در آيين نامه تشكيل جلسات انجمن، وظايف زير را نيز بر عهده دارد:

۱٫       برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات

۲٫       رابط کمیته با ساير کمیته‌ها

۳٫       هماهنگ كننده فعاليت‌هاي کمیته

 

فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۹: پس از تشكيل و يا تغيير و تحول در هيات مديره و يا هر يك از کمیته‌ها، هيات مديره موظف است ظرف مدت حداكثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفويض اختيارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ اين آيين نامه اعلام نظر نمايد. بديهي است هيات مديره مختار به تغيير نظرات پيشين خواهد بود.

ماده ۱۰: کمیته موظف به رعايت كليه مصوبات هیات مديره مي باشد و در مورد مصوباتي از کمیته كه جهت اجرا نياز به تائيد هيات مديره دارند، هيات مديره موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مكتوب خودرا اعلام کند در غير اين صورت، اعلام نشدن  نظر در مدت تعيين شده به منزله تاييد مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۱: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از کمیته به ۳ صورت زير ممكن خواهد بود:

۱-     استعفای عضو

۲-     بنا به پيشنهاد کمیته (با ذكر دلايل) و تاييد نهايي هيات مديره

۳-     بنا به تصميم هيات مديره پس از كسب نظر مشورتي کمیته

ماده ۱۲: در صورت خاتمه همکاری هر يك از اعضاء کمیته، مسوول کمیته موظف خواهد بود با ذكر دلايل ظرف حداكثر يك ماه نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام و به هيات مديره اعلام کند و در صورت عدم پيشنهاد توسط مسوول کمیته، هيات مديره در مورد فرد جايگزين خود تصمیم خواهد گرفت.

اين آيين­نامه در تاريخ ۸/۸/۹۲ مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به تصويب هيات مديره انجمن پزشکان عمومی ایران رسيد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*