کمیته پزشک خانواده

 

 

 

آيين‌نامه اجرايى کمیته پزشک خانواده انجمن پزشکان عمومی ایران

 

فصل اول : تعاريف و ساختار

ماده ۱: کمیته پزشک خانواده يكى از كميته هاى تخصصی است كه به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۷۲) و تحت نظارت هیات مديره انجمن تشكيل و در جهت اجراى وظايف مندرج در اين آيين نامه فعاليت مى نمايد.

ماده ۲: نمودار تشكيلاتي اين کمیته بصورت زير مى باشد:

photo_2017-01-07_09-36-20

 

ماده ۳: مسئول کمیته از اعضاء هیات مدیره انجمن پزشكان عمومى مى باشد و توسط هیات مديره انجمن تعيين مى گردد.

ماده ۴: اعضاء کمیته متشكل از ۹ تا ۱۱ نفر ازافراد واجد شرايط می باشند كه بر اساس توانايى­ها و علايق به پيشنهاد مسئول کمیته و تایید و تصویب هیات مديره انجمن بر طبق وظايف مندرج در آيين نامه فعاليت مى نمايند.

تبصره ۱ : مسئول کمیته موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد كه اكثريت اعضاء کمیته را اعضاء پيوسته انجمن تشكيل دهند.

تبصره ۲ : تشكيل جلسات کمیته برطبق آيين نامه تشكيل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره ۳ : مصوبات کمیته در مواردي كه تفويض اختيار مستقيم از سوي هیات مديره انجمن دريافت نشده باشد پس از تائيد نهايى هیات مديره انجمن قابليت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف ارتباط داشته باشد.

ماده ۵: مسئول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسيم وظايف محوله در جهت تشكيل واحدهایی همانند واحد بررسی الگوهای پزشک خانواده و واحد نقد و کارشناسی برنامه موجود و … اقدام و از اعضاء انجمن يا سايرين به صورت تمام وقت يا پاره وقت جهت همكارى در اين بخشها دعوت بعمل مى آورد.

ماده ۶: لازم است اعضای شورای پزشک خانواده حتى الامكان از شرايط زير برخوردار باشند:

۱-      دارا بودن مدارك يا سوابق علمى مورد نياز ازجمله PhD یا MPH در زمینه پزشک خانواده، مدیریت و اصلاحات نظام سلامت و…

۲-      دارا بودن سابقه موثر در زمینه تدوین یا نقد آیین نامه ها و دستور عمل ها و روش تحقیق.

۳-      دارا بودن سابقه اجرایی موثر و یا صاحب نظر بودن در زمینه پزشک خانواده.

فصل دوم: وظايف

ماده ۷ : در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته پزشک خانواده وظايف زير را بر عهده دارد :

۱-      شناسایی افراد توانمند و علاقمند در زمینه کارشناسی موضوع پزشک خانواده

۲-      مشارکت در راه اندازی سایت پزشک خانواده به منظور اطلاع رسانی و کسب نظرات همکاران

۳-      همکاری با سازمان نظام پزشکی و تشکل های علمی و صنفی و تشکیل کارگروه مشترک

۴-      مشارکت در آموزش مباحث علمی و تهیه گایدلاین های مورد نیاز برنامه پزشک خانواده

۵-      مشارکت در تدوین یا ترجمه کتب و مقالات علمی مرتبط

۶-      مشارکت در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط

۷-      برگزاری سمینارهای داخلی و بین المللی با همکاری سایر دستگاه ها وتشکل ها

۸-      انتخاب نماینده و معرفی به هیات مدیره جهت حضور در ستادها و کمیته های کشوری

۹-      بررسی روند اجرایی برنامه پزشک خانواده در ایران (در شهر و روستا) و سایر کشورها

۱۰-   کارشناسی و نقد دستور عمل های صادره و ارائه پیشنهادات لازم

۱۱-   سایر موارد به تشخیص شورای پزشک خانواده و تایید یا درخواست هیات مدیره

تبصره: مسئول کمیته پزشک خانواده موظف است در موارد مرتبط با وظايف ساير کمیته ها هماهنگي لازم را با مسئول کمیته مربوطه بعمل آورد.

ماده۸ : وظايف مسئول کمیته به شرح زير مي باشد:

۱-      پیشنهاد اعضاء کمیته و مسئولين اجرايي واحدها به هیات مديره

۲-      مديريت اجرايي کمیته و مدیریت جلسات کمیته

۳-      برقراري ارتباط دو سويه بين هیات مديره وکمیته

۴-      تائيد مكاتبات و نامه هاي ارسالي از کمیته

۵-      ارائه گزارش ماهيانه عملكرد کمیته به هیات مديره

۶-      ساير وظايف محوله از سوي هیات مديره

ماده ۹: شورای پزشک خانواده وظايف زير را بر عهده دارد:

۱-      اتخاذ كليه تصميمات لازم در جهت انجام وظايف کمیته

۲-      سازماندهي و سياستگذاري کمیته مطابق با اهدف انجمن

۳-      انتخاب دبير کمیته و معرفي آن به هیات مديره

۴-      تعيين مسئولين واحدهای زير مجموعه

۵-      تهيه گزارش دوره ای عملكرد کمیته جهت ارائه به هیات مديره

۶-      راه اندازي و نظارت بر واحدهای زير مجموعه

ماده ۱۰: دبير کمیته علاوه بر وظايف مندرج در آيين نامه تشكيل جلسات انجمن، وظايف زير را نيز بر عهده دارد:

۱٫       برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات

۲٫       رابط کمیته با ساير کمیته ها

۳٫       هماهنگ كننده فعاليتهاي کمیته

فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۱۱: پس از تشكيل و يا تغيير و تحول در هیات مديره و يا هر يك از کمیته ها، هیات مديره موظف است ظرف مدت حداكثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفويض اختيارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ اين آيين نامه اعلام نظر نمايد. بديهي است هیات مديره مختار به تغيير نظرات پيشين خواهد بود.

ماده ۱۲: کمیته موظف به رعايت كليه مصوبات هیات مديره مي باشد و در مورد مصوباتي از شورا كه جهت اجرا نياز به تائيد هیات مديره دارند، هیات مديره موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مكتوب خودرا اعلام نمايد در غير اين صورت، عدم اعلام نظر در مدت تعيين شده به منزله تاييد مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۳: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از شورا به ۳ صورت زير ممكن خواهد بود:

۱-     استعفای عضو

۲-     بنا به پيشنهاد شورا (با ذكر دلايل) و تاييد نهايي هیات مديره

۳-     بنا به تصميم هیات مديره پس از كسب نظر مشورتي شورا

ماده ۱۴: در صورت خاتمه همکاری هر يك از اعضاء شورا، مسئول کمیته موظف خواهد بود با ذكر دلايل ظرف حداكثر يك ماه نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام و به هیات مديره اعلام نمايد و در صورت عدم پيشنهاد توسط مسئول کمیته، هیات مديره جهت انتخاب فرد جايگزين راسا تصميم خواهد گرفت.

اين آيين نامه در تاريخ ۲۹/۳/۹۲ مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵ تبصره و ۳۲ بند به تصويب هیات مديره انجمن رسيد.

 

 

دانلود فایل ضمیمه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*