تماس با ما

برای تماس با ما، ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادها می‌توانید به نشانی info@isgp.ir ایمیل بفرستید.

نشانی دفتر انجمن:

تهران، بزرگراه کردستان (شمال به جنوب)، بعد از خیابان شانزدهم، پلاک ۱۴، طبقه اول
تلفن: ۸۸۰۱۴۳۱۲ – ۸۸۰۱۰۴۹۹ – ۸۸۳۵۷۷۲۳

(Visited 5,932 times, 3 visits today)