نظام پزشکی تدوین راهنماهای بالینی را برعهده گیرد

دکتر مهران قسمتی زاده

دکتر مهران قسمتی زاده

دکتر مهران قسمتی زاده رئیس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه سال ها است جامعه پزشکی با دستورالعمل های پزشکی آشناست و این دستورالعمل ها بر اساس شواهد علمی در مراکز علمی دنیا و توسط انجمن های علمی به روز شده و مورد استفاده جامعه پزشکی در سراسر دنیا قرار می گیرند گفت: در کشور ما نیز بسیاری از همکارانمان در طبابت روزمره خود از آن استفاده می کنند و استفاده از آنها به هیچ وجه امری جدید نیست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از انجمن های علمی بین المللی و همچنین چند انجمن علمی داخلی گایدلاین های مرتبط با کار خود رادر سایت انجمن خود گذاشته اند تا مورد استفاده همکاران قرار گیرد افزود : البته بحث گاید لاین ها به تازگی از سوی نهادهای موثر در تصمیم گیری های نظام سلامت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران با تاکید به اینکه در جلسات مختلف با کارشناسان نظام سلامت در وزارت بهداشت و خارج از آن، از نبود گاید لاین ها به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام سلامت و سیستم عرضه خدمات پزشکی کشور یاد شده است تصریح کرد: از سوی دیگر بارها مسوولان وزارت بهداشت کمبود آنها را یکی از دلایل اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده در سراسر کشور خوانده اند.

وی یادآور شد: بر اساس یادداشت ها و بیانیه های انجمن پزشکان عمومی از سال ۱۳۸۴ ، این انجمن از کمبود گایدلاین ها به عنوان یکی از معضلات اساسی درعرصه خدمات کارآمد و با کیفیت به مردم یاد کرده است.

دکتر قسمتی زاده ادامه داد: تدوین کنندگان دستورالعمل ها با توجه به اینکه توصیه هایی بر اساس مطالعات طولانی و علمی و شواهد بالینی تهیه می نمایند موجب کاهش بروز اشتباه درتصمیم گیری ها شده و مسیر درمان را با دستوالعمل ها روشن می نمایند.

وی با بیان اینکه گایدلاین ها الزامات درمانی و تشخیصی غیر ضرور را کاهش می دهند که این موضوع برای سازمان های بیمه گر و بخش های تامین کننده هزینه های درمان اهمیت بسیاری دارد اظهار کرد : از سوی دیگر گایدلاین ها مسیر ارتباط و چگونگی همکاری صحیح عرضه کنندگان خدمات را مشخص کرده و ارائه خدمات با کیفیت بهتر را سبب می شوند که در نهایت مردم از این موضوع بهره مند می شوند.

رئیس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه کمک به پایش فعالیت عرضه کنندگان خدمات از دیگر کاربردهای راهنماهای بالینی است که می تواند معیاری برای عرضه صحیح خدمات باشد، بیان کرد: باید توجه داشت که این دستورالعمل ها برای تمام کسانی که در پروسه درمان و یا عرضه یک خدمت مرتبط با سلامت نقش دارند و با کمک همه آنها باید تهیه شود و در ضمن فقط منحصر به عرضه کنندگان خدمات نمی باشد و توصیه ها و دسترالعمل هایی را برای خود بیمار و دریافت کننده خدمات نیز خواهد داشت و در نتیجه در نهایت منجر به ایجاد رابطه صحیح تری بین بیمار و پزشک شده و نیز مسئولیت درمان را بین بیمار و پزشک تقسیم می کند و دید بهتری از بیماری به بیمار ارائه می نماید.

وی با تاکید به اینکه متولی تدوین راهنماهای بالینی باید مورد وثوق تمام ارائه دهندگان خدمات باشد تا از سوی همه مورد اعتماد قرار گیرد گفت : نکته بعدی آن است که راهنماهای تدوین شده در سایر نقاط جهان نعل به نعل در کشور ما قابل استفاده نیست چرا که ماهیت بیماریها در سراسر دنیا یکسان نبوده و در هر منطقه ای متقاوت است و به همین دلیل راهنماها باید بومی سازی شوند.

دکتر قسمتی زاده اظهار کرد: موضوع دیگری که در تدوین راهنماها باید مدنظر قرار گیرد توجه به قدرت خرید مراجعان و قدرت مالی تامین کنندگان هزینه های درمان است که دراین عرصه شاید لازم باشد که راهنماهای بالینی برای قدرت خریدهای گوناگون نمونه های مختلفی داشته باشند.

وی با بیان اینکه توجه به کارایی راهنماها از دیگر موارد مهم در این عرصه است افزود : چرا که اگر استفاده از آن از سوی نهادهای تصمیم گیر و تامین کننده مالی این نظام مورد حمایت قرار نگیرند احتمال غفلت وجود خواهد داشت که در این صورت علاوه بر ضرر متولیان نظام سلامت به ضرر بیمار و پزشک پایان می پذیرد.

رئیس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه نمایندگان همه دست اندرکاران نظام حوزه خدمات سلامت نیز باید در جریان تدوین آن قرار گرفته و نظرات خود را ارائه دهند گفت : این دستورالعمل ها باید بر اساس شواهد بالینی به روز شوند که در غیر این مانند داروی تاریخ مصرف گذشته عمل می کنند.

وی با تاکید به اینکه راهنماهای بالینی در مجموع جلوی تصمیم گیری مستقل پزشک را نمی گیرد اما بهرحال با توجه به اینکه بر اساس آخرین شواهد علمی تدوین شده اند بدلیل تازگی خود در استفاده عادتی از روش های پیش آموخته پزشکان محدودیت ایجاد می کنند که مسلما با مقاومت برخی از پزشکان که به روش های قدیمی تر خو گرفته اند روبرو خواهند شد اما همکاران به تدریج و مشاهده نتایج متوجه می شوند که منافع استفاده از آن بیشتر از ضرر آن است.

دکتر قسمتی زاده اظهار کرد : هر چند برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۴ در حال اجراست ولی همه آگاه هستندکه یکی از الزامات اجرای صحیح آن در اختیار داشتن راهنماهای بالینی است که متاسفانه تا کنون اقدام در خوری در این عرصه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر تعدادی ارائه این دستورالعمل ها به سفارش وزارت بهداشت تهیه ولی تا کنون به طور سیستماتیک و با حضور نمایندگان همه ارائه کنندگان خدمات سلامت گایدلاین های بومی برای کشور تدوین نشده گفت که گایدلاین های تهیه شده نیز به دلیل پراکنده کاری مورد استفاده چندانی قرار نگرفته است.

رئیس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران در پایان با اشاره به اینکه انجمن پزشکان عمومی پیشنهاد می کند که نظام پزشکی به عنوان سازمانی فراگیر با کمک گرفتن از بنیه علمی کشور و انجمن های علمی مسوولیت تدوین راهنماهای بالینی را بر عهده گرفته نهادی با مسوولیت تدوین این گایدلاین ها تاسیس کند خاطرنشان کرد: این نهاد می تواند از یک سو با ارتباط با مراکز و موسسات پژوهشی و علمی و نیز بالینی کشور و از سوی دیگر با رصد کردن وقایع علمی دنیا در به روز داشتن این راهنماهای بالینی اقدام نموده و از سوی دیگر وزارت بهداشت و درمان و سازمان های بیمه گر با روش های متناسب استفاده از آنها را پشتیبانی و تسهیل کنند.

(Visited 321 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*