نکات کاربردی در خصوص مالیات پزشکان و تنظیم اظهارنامه‌ی مالیاتی

سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: با در نظر گرفتن اینکه با تغییرات قانون جدید مالیاتی مسوولیت‌های مودیان مالیاتی به‌ویژه پزشکان دچار تغییرات جدی شده لذا مطالب زیر به دنبال سوالات متعدد و با هدف آشنایی همکاران با قانون جدید از طرف انجمن پزشکان عمومی استان آذربایجان غربی به‌صورت خلاصه تهیه و تنظیم گردیده است.

bigstock-Tax-Word-Cloud-10420199

 • قانون قدیم

قبل از ورود به نکات کاربردی در قانون جدید، ذکر این نکته ضروری به‌نظر میرسد که در قانون قدیم نحوه محاسبه کلی مالیات یک پزشک عمومی به شرح زیر بوده است و مالیات سال ۹۴ نیز بر این اساس محاسبه خواهد شد.

درآمد خام سالانه * ضریب شغلی=درآمد مشمول مالیات – معافیت سالانه – کسورات بیمه = مانده درآمد مشمول مالیات * نرخ مقرر در نرخ ماده ۱۳۱ = مالیات قابل پرداخت

مثال فرضی: اگر یک پزشک عمومی در سال ۹۴ کل درآمد خام‌اش ۱۰ میلیون تومان و مالیات مکسوره از طرف بیمه‌ها نیز ۵۰۰ هزار تومان باشد مالیات ایشان به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

                ۱۵۰۰۰۰۰۰=۱۵%* ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰ =۱۵۰۰۰۰۰۰-۱۳۸۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰   =۵۰۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰۰

مالیات قابل پرداخت ۷۰۰۰۰۰هزار تومان خواهد بود.

در این فرمول ضریب شغلی پزشکان عمومی ( عملکرد مطب و mmt) براساس ضریب سال ۹۳ به میزان ۱۵٪ در نظر گرفته شده است.

به استناد ماده ۹۵ قانون جدید اصلاحی:

کلیه‌ی صاحبان مشاغل که موظف به نگهداری اسناد و مدارک و تنظیم دفتر تجاری شده‌اند می‌باید اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند

از آنجاکه بر اساس آیینامه ابلاغی ماده ۹۵ میزان درآمد پزشکان عمومی در حدی نیست که نیاز به تنظیم دفتر مالیاتی بوده باشد لذا اغلب پزشکان نیازی به ثبت دفتر مالیاتی ندارند ولی مکلف هستند که لیست درآمد وهزینه و اظهار نامه مالیاتی را در موعد مقرر به سازمان امور اقتصادی ارسال نمایند به استناد این ماده قانونی (اظهارنامه‌هایی که به این ترتیب ارایه می‌شود، به استثنای موارد نمونه‌ی انتخابی، می‌تواند بدون رسیدگی مورد قبول حوزه‌ی مالیاتی قرار گیرد و مالیات آن تعیین گردد).

با اصلاحات انجام گرفته دراین ماده دیگر کلیه مودیان که بر حسب قانون قدیم به سه گروه الف؛ ب؛ ج تقسیم شده بودند بعنوان مودی مالیاتی در نظر گرفته شده و گروه بندی حذف شده است.

یکی دیگر از تغییرات در قانون جدید منتفی شدن رسیدگی علی الراس به اظهارنامه هایی میباشد که با رعایت ماده ۹۵ ارایه شده باشند ولی چنان‌چه مودی از ارایه‌ی اظهارنامه خودداری کند، حوزه‌ی مالیاتی می‌تواند با اخذ اطلاعات از طرح جامع مالیاتی، برگ تشخیص مودی را به روش علی‌الراس طبق روال سابق صادر کند. روش علی‌الراس کماکان در ادارات امور مالیاتی که طرح نظام جامع مالیاتی در آن‌ها محقق نشده است تا سه سال بعد از اجرای قانون قابل اعمال است

در قانون قدیم تسلیم اظهارنامه برای پزشکان آخر تیرماه بوده ولی در قانون جدید آخرین فرصت برای تسلیم اظهارنامه آخر خرداد ماه سال در نظر گرفته شده است (تسلیم اظهارنامه سال ۹۴ تا آخر خرداد اجباری است)

در قانون قدیم سازمان های بیمه گر مبالغی را بعنوان کسورات مالیاتی کسر وبه حساب دارایی واریز میکردند ولی با اصلاحات انجام گرفته در قانون جدید دیگر هیچ سازمانی مجاز به کسر مالیات از صورت حساب پزشکان نمیباشد

در قانون قدیم بعداز محاسبه میزان در آمد مشمول مالیات ( مراجعه به فرمول بالا) مانده نهایی درآمد مشمول مالیات به نرخ های مندرج در ماده ۱۳۱ ضرب میشد ولی در قانون جدید منشاء محاسبه ساده تر شده است دیگر درآمد خام در ضریب شغلی ضرب نخواهد شد ( ضرایب مالیاتی حذف شده ) بلکه بعداز کسر هزینه ها از درآمد با درنظر گرفتن ماده اصلاحی ۱۳۱نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر خواهد بود

۱- تا مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد سالانه ۱۵%؛ یعنی کسی که هر ماه پس از کسر هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات مربوطه (موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸قانون) مبلغی در حد ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد خالص ماهانه داشته باشد باید سالانه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات بدهد.

۲- تا مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد سالانه نسبت به مازاد ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۲۰%؛ یعنی با درآمد خالص ماهیانه در حد ۸۳٫۴۰۰٫۰۰۰ریال، می‌باید سالانه ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال مالیات بدهد.
۳- نسبت به مازاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۲۵%.

×× منظور از درآمد خالص در این محاسبات مانده بدست آمده بعداز کسر هزینه ها از درآمد خام میباشد

×× هزینه های بالای ۵۰۰۰۰۰۰ ملیون تومان زمانی مورد قبول خواهد بود که پرداخت آن ازطریق سیستیم بانکی انجام بگیرد ( عدم توجه به این امر باعث خواهد شد که قبول هزینه با مشکل جدی روبرو بشود )

سایر هزینه ها در حد متعارف ودر چهار چوب قانون مالیات ها قابل قبول خواهد بود

فرمول جدید محاسبه مالیات بدین شرح خواهد بود:

درآمد خام منهای هزینه های سال ضربدر نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی منهای معافیت قانونی سالانه مساوی است با میزان مالیات قابل پرداخت

به علت حذف ماده ۱۵۸ در قانون جدید: موضوع امضاء تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی و سازمان امور اقتصاد ودارایی بکلی منتفی شده است از سال ۹۵ دیگر تفاهم نامه نخواهیم داشت

ماده‌ی ۱۶۹مکرر اصلاحی:در این ماده به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مودیان، مقرر شد تا ظرف سه سال از ابلاغ قانون در سازمان امور مالیاتی بر اساس طرح جامع مالیاتی بانک اطلاعات شامل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان ایجاد شود و اطلاعات مالی و پولی و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی جمع‌آوری شود تا چنان‌چه مودی در مهلت قانونی از ارایه‌ی اظهارنامه خودداری کرد، با اخذ اطلاعات لازم از پایگاه مزبور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام و مالیات متعلق را به‌موجب برگ تشخیص صادره وصول کند. بدیهی است همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نظر به سازمان مالیاتی هستند.

ماده ۱۶۹ مکرر قدیم ( مرتبط بود با اعلام معاملات فصلی ) که به شرح فوق اصلاح شده است.

ماده‌ی ۱۹۲اصلاحی: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر مشمول جریمه‌ی غیرقابل بخشودگی به میزان ۳۰درصد مالیات متعلق خواهد بود.

در ضمن اگر موئدی در زمان مقرر قانونی نتواند اظهارنامه بدهد از سایر مزایای قانونی نیز نمی تواند استفاده بکند ماده‌ی ۲۰۲اصلاحی:سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی غیرتولیدی با مبلغ بیش از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ممانعت کند. این حکم برای شرکت‌های خصوصی نیز جاری است

 

با در نظر گرفتن اینکه هنوز دستورالعمل های اجرایی قانون جدید بطور کامل ابلاغ نشده لذا امکان دارد تغییراتی در خصوص نحوه اجرایی درآینده بوجود آید که در این خصوص اطلاع رسانی لازم انجام خواهد گرفت.

جهت بالا بردن اطلاعات فنی همکاران نکات کلیدی برخی توضیحات پیرامون فرآیند الکترونیکی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی:

۱ . عدم ثبت نام مجدد مودیان:
فرآیند ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی به صورت دو مرحله ای برای هر مودی فقط و فقط یک نوبت انجام می پذیرد. بنابراین آن دسته از مودیان گرامی که در دو سال اخیر اقدام به ثبت نام الکترونیکی نموده‌اند، به هیچ وجه نبایستی اقدام به ثبت نام مجدد برای همان بنگاه اقتصادی نمایند و می توانند با استفاده از اطلاعات ثبت نام قبلی نسبت به انجام امور مالیاتی الکترونیکی خود اقدام نمایند.

 1. روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده:
  آن دسته از مودیان که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی ایشان مفقود گردیده است، می توانند با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir و با استفاده از امکان “یادآوری کد رهگیری و اطلاعات ثبت نام ” نسبت به دریافت مجدد این کد اقدام به عمل آورند.
 1. عدم پیش ثبت نام سایر شرکای واحدهای شغلی مشارکتی:
  آن دسته از واحدهای شغلی (کسبی) اشخاص حقیقی که مالکیت آن به صورت مشارکتی می باشد، در مرحله پیش ثبت نام صرفا یکی از شرکاء (شریک اصلی) به عنوان نماینده واحد شغلی نسبت به پیش ثبت نام اقدام می نماید. در مرحله دوم ثبت نام الکترونیکی و پس از دریافت پاکت نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات سایر شرکاء دریافت و در سامانه ثبت می گردد. به ازای هر واحد کسبی مشارکتی تنها تکمیل نمودن یک اظهارنامه که در آن اطلاعات کلیه شرکاء ثبت می گردد، کافی است و شرکاء نیاز به تکمیل اظهارنامه انفرادی ندارند.
 2. کد پستی ثبت نام، مربوط به محل فعالیت:
  در فرآیند ثبت نام الکترونیکی و هم چنین فرآیند اظهارنامه الکترونیکی کد پستی که مودیان، به ویژه صاحبان محترم مشاغل، در بخش نشانی محل فعالیت ارائه می نمایند، بایستی مربوط به محل فعالیت شغلی ایشان بوده و به هیچ وجه کد پستی محل سکونت مودی در این بخش قابل قبول نمی باشد.
 3. نحوه آگاهی مودیان از آخرین وضعیت ثبت نام:
  مودیان گرامی می توانند با مراجعه به گزینه “پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی” در بخش “ثبت‌نام و صدور شماره اقتصادی”، سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir نسبت به استعلام آخرین وضعیت خود در فرآیند ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. این امکان برای واحد های پاسخگوئی ادارات کل امور مالیاتی نیز پیش بینی گردیده است.
 4. ویرایش اطلاعات مودی دارای مغایرت اطلاعات پیش ثبت نام:
  آن دسته از مودیان گرامی که اطلاعات پیش ثبت نام ایشان در مرحله اعتبارسنجی پیش ثبت نام دارای مغایرت اعلام می‌گردد، جهت رفع مغایرت، بایستی از شماره/ شناسه ملی و کد پستی به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.irمراجعه و با استفاده از امکانات قسمت “سامانه پیش ثبت نام شماره اقتصادی” و وارد نمودن، نسبت به اصلاح اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند تا نسبت به اعتبارسنجی مجدد اطلاعات ایشان اقدام به عمل آید.
 5. ثبت نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره مندی از مزایای اظهارنامه الکترونیکی:
  انجام ثبت نام الکترونیکی مودیان، شرط بهره مندی از خدمات تسلیم الکترونیکی و غیر حضوری اظهارنامه می باشد. در این ارتباط تکالیف مودیان حقوقی (شرکت ها) و اشخاص حقیقی (صاحبان واحدهای کسبی شغلی) به شرح ذیل می‌باشد:
  • این دسته از مودیان بایستی اطلاعات ثبت نام خود را تکمیل و تائید اعتبارسنجی صورت پذیرفته باشد.
  عدم نیاز به تحویل نسخه کاغذ اظهارنامه:
  بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان محترم مالیاتی در سال جاری پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونیکی نهایی شده، تسلیم قانونی شده تلقی می گردد.
 6. چگونگی بهره مندی از مزایای پرداخت الکترونیکی(غیر حضوری)مالیات:
  آن دسته از مودیان گرامی که پیش ثبت نام الکترونیکی خود را به انجام رسانیده اند و اطلاعات مرحله پیش ثبت نام ایشان تأیید گردیده است، پس از دریافت پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور ثبت نام مرحله دوم، و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مذکور، می توانند از مزایای دریافت قبض و پرداخت اینترنتی مالیات بدون نیاز به حضور در ادارات امور مالیاتی و یا شعب بانک بهر ه مند گردند.
  برای استفاده از این خدمات الکترونیک، مودیان می توانند به بخش “پرداخت الکترونیکی مالیات” در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.irمراجعه فرمایند.

مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۹۴چه مقداری است؟

معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال است.

چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟

ابتدا می‌بایست پیش ثبت نام مودی فوت شده انجام گردیده و سپس درخواست غیر فعال شدن پیش ثبت نام وی به اداره مربوطه داده شود. در صورت غیر فعال بودن پیش ثبت نام / ثبت نام مودی می توان برای مودی فوت شده نیز اظهارنامه ثبت نمود.

هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟

بدون داشتن کد ملی مستاجر امکان ثبت اظهارنامه املاک وجود ندارد .

مودیان حقیقی چگونه می تواننداظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟

مودی اصلی ابتدا می بایست اطلاعات شرکا را در ثبت نام کد اقتصادی ثبت نماید و سپس اقدام به ارسال اظهارنامه شراکتی نماید، اطلاعات شرکا به صورت اتوماتیک از سامانه ثبت نام کد اقتصادی در نرم افزار اظهارنامه نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی را چگونه می توان انجام داد؟

در ویندوز XP:
پس از نصب برنامه، در صورت عدم نمایش صحیح فونت های فارسی مراحل زیر را انجام دهید.
بر روی منوی “Start” کلیک نموده در منوی باز شده “Control Panel” را انتخاب نمایید.

هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی چه نکاتی را می بایست در نظر گرفت؟

زمانی که مودیگزینه ارسال اطلاعات بدون / با امضاء را کلیکمی نماید می بایستتا نمایش پاسخ سیستم منتظر بماند، ممکن است حتی ۲ یا ۳ دقیقه طول بکشد تا سیستم پاسخ دهد. اگراشاره گر موس از شکل ساعت شنی خارجگردید و مودی هنوز پیامی از سیستم دریافتننموده بود می بایستدکمه Alt+Tabرا فشرده و آیکن برنامه را انتخاب نماید که در این صورت پیغام برنامه نمایش داده خواهد شد.
لازم به ذکر است زمانی که مودی دکمه ارسال را کلیک می نماید، دکمه های روی فرم برنامه تا زمان پاسخ سیستم قابل استفاده نمی باشد و مودی می بایستتا زمان دریافت کد رهگیری یا شماره خطا منتظر بماند.

قسط بندی مبلغ مالیات را به چه صورت می‌توان انجام داد؟

در پایان ارسال اظهارنامه، اگر مودی نخواهد کل مبلغ مالیات خود را یکجا پرداخت نماید، می تواند حداقل ۴۰% از مالیات خود را نقد و بقیه را به صورت اقساط (حداکثر ۶ قسط) پرداخت نماید، به این صورت که در برنامه می بایست مبلغ پرداخت نقدی را در مکان مربوطه وارد و پس از آن تعداد اقساط را وارد نماید. پس از ارسال اظهارنامه، یک قبض نقدی و به تعداد اقساط، قبض برای مودی صادر خواهد شد.

پس از ثبت اظهارنامه مودی چگونه می تواند قبض های صادر شد ه را مشاهده و پرینت نماید؟

مودی با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات می تواند پرینت قبض های خود را مشاهده نماید.

(Visited 13,705 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

یک نظر

 1. آیا پزشکانی که پروانه مطب دارند ولی بصورت پاره وقت در درمانگاه ها شیف می گذرانند نیز مالیات پرداخت کنند؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*