آیین‌نامه برگزاری انتخابات و شیوه تشکیل شعب انجمن

آیین‌نامه‌ انتخابات انجمن‌های گروه پزشکی

ayinnameh-entekhabat

آیین‌نامه برگزاری انتخابات و شیوه تشکیل شعب انجمن

این آیین‌نامه به استناد ماده‌ی ۴ اساسنامه‌ی انجمن علمی پزشکان عمومی ایران، به منظور تشکیل شعب انجمن و همچنین شیوه برگزاری انتخابات در این شعب به شرح ذیل تدوین گردید.

 

ماده ۱- حوزه‌ی جغرافیایی شعب انجمن، در سطح «شهرستان» است.

تبصره۱- درشهرستان‌هایی که حداقل ۵۰ پزشک عمومی شاغل باشند و حداقل نیمی ازآنها عضو انجمن باشند، امکان تشکیل شعبه وجود دارد.

تبصره ۲- با ادغام دو حوزه‌ی جغرافیایی مربوط به دو شهر نزدیک به هم می‌توان یک شعبه‌ی انجمن تاسیس کرد و مرکز این شعبه را در شهر پرجمعیت‌ قرار داد.

 

ماده ۲- عضویت در انجمن: کلیه افرادی که دارای مدرک دکترای پزشکی باشند، با پرداخت حق عضویت سالانه می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره- ملاک تعداد اعضای هر شعبه برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تعداد ثبت نام شدگان همان سال است. لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت کرده باشند.

 

ماده ۳- مجمع عمومی: تشکیل مجمع عمومی در شعب مطابق با مقررات حاکم بر اساسنامه‌ی انجمن مرکزی و به دو صورت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده است.

 ماده ۴- در شهرهای فاقد شعبه‌ی انجمن، اولین جلسه مجمع عمومی با درخواست هیات موسس و پس از موافقت هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن تشکیل می‌شود.

تبصره- هیات موسس شامل حداقل ۵ نفر از همکاران پزشک عمومی شاغل است.

 

ماده ۵- زمان و مکان برگزاری انتخابات: حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، زمان و مکان انتخابات بصورت آگهی در یکی از نشریات معتبر محلی اعلام می‌شود.

تبصره۱- در صورت فقدان روزنامه محلی، تاریخ و محل برگزاری انتخابات حداقل یک ماه قبل از طریق پست، تلفن و پیامک به پزشکان عمومی شاغل درحوزه‌ی جغرافیایی اطلاع داده می‌شود.

تبصره۲- زمان و محل برگزاری انتخابات برای اعزام ناظر باید یک ماه قبل به اطلاع هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن برسد.

 

ماده ۶- ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی به تفکیک از ۲ هفته قبل تا روز برگزاری انتخابات انجام می‌شود.

 

ماده ۷- کلیه‌ی حاضرین در مجمع می‌بایست تا قبل از انتخابات به عضویت انجمن درآمده باشند.

تبصره۱- تنها اعضای پیوسته‌ی انجمن بر طبق شرایط مندرج در اساسنامه حق رای دارند.

تبصره۲- در صورتی که تعداد اعضای پیوسته‌ی حاضر در انتخابات از نصف بعلاوه یک کمتر باشد، جلسه رسمیت نمی‌یابد. در این مورد ضروری است به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه‌ی اول نسبت به دعوت مجدد با ذکر نتیجه‌ی دعوت قبلی اقدام شود؛ در این حالت جلسه با هر تعداد اعضا تشکیل و انتخابات انجام می‌شود.

 

ماده ۸- در زمان برگزاری انتخابات اداره جلسه به عهده‌ی هیات رئیسه (شامل:رئیس، نواب رئیس و منشی) است؛ که در همان روز و توسط اعضای حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- به منظور انتخاب هیات رییسه، در ابتدا هیات رییسه سنی با حضور مسن‌ترین و جوان‌ترین عضو حاضر و ناظر معرفی شده از سوی هیات مدیره مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- هیات رئیسه‌ی مجمع نمی‌توانند داوطلب انتخابات باشند.

تبصره ۳- وظیفه‌ی هیات رئیسه اداره جلسه و برگزاری انتخابات است.

تبصره ۴- نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر عهده‌ی ناظر منتخب هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن است.

 

ماده ۹-شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان: پزشکان عمومی عضو انجمن که شاغل در محدوده‌ی جغرافیایی شعبه‌ باشند.

تبصره – درمورد انتخاب شوندگان، باید حداقل سه سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

 

ماده ۱۰- در زمان برگزاری انتخابات حضور افراد داوطلب و رای دهندگان در محل رای گیری الزامی است.

تبصره۱- ارائه‌ی وکالت نامه در خصوص کاندیداتوری یا رای دادن پذیرفته نیست.

تبصره۲- اعلام ونصب اسامی کاندیداها به تفکیک هیات مدیره و بازرس (به ترتیب حروف الفبا) در محل اخذ رای الزامی است.

 

ماده ۱۱- اخذ رای بصورت مخفی و به منظور انتخاب تعداد ۵، ۷ و یا ۹  نفر(حسب جمعیت با تصویب هیات مدیره‌ی مرکزی) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره، ۲ نفر عضو علی البدل، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انجام خواهد شد.

 

ماده ۱۲- برگه‌های اخذ رای می بایستی ممهور به مهر انجمن و امضای رئیس مجمع باشد.

 

ماده ۱۳-پس از رای‌گیری و قرائت آرا، حائزین اکثریت به ترتیب آرا در صورت جلسه درج گردیده و به امضای هیات رئیسه مجمع و ناظر انجمن مرکزی خواهد رسید.

تبصره- یک نسخه از صورت جلسه جهت تصویب هیات مدیره انجمن مرکزی ارسال می‌گردد.

 

ماده ۱۴- هر گونه اعتراض به شیوه برگزاری و نتایج انتخابات به صورت مکتوب تا یک هفته پس از برگزاری انتخابات بایستی به دفتر انجمن مرکزی تسلیم شود.

ماده ۱۵- در صورت تایید انتخابات توسط انجمن مرکزی، هیات مدیره منتخب با تشکیل اولین جلسه، هیات رئیسه انجمن شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار را انتخاب و به انجمن مرکزی جهت صدور ابلاغ معرفی می‌نماید.

این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۵ تبصره می باشد و در تاریخ ۲۰/۱/۹۳ به تصویب هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران رسید.

دانلود فایل ضمیمه

(Visited 530 times, 1 visits today)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*