دستورعمل مکاتبات

دستورعمل مکاتبات انجمن پزشکان عمومی ایران

این دستورعمل به منظور نظم دهی در گردش مکاتبات انجمن پزشکان عمومی ایران (شعب و واحدهای وابسته) تدوین وشیوه ایجاد، ارسال و ارجاع مکاتبات مدنظر قرار گرفته است.

ماده ۱- موضوع این دستورعمل تمامی مکاتبات رسمی است که از سوی افراد حقوقی منتسب به انجمن پزشکان عمومی ایران انجام می شود.

 

ماده ۲- مکاتبات انجمن از منظر مخاطب بر دو نوع هستند:

۱٫       مکاتبات خارجی که مخاطب  آنها افراد حقیقی و حقوقی خارج از شبکه‏ی انجمن هستند.

۲٫       مکاتبات داخلی که مخاطب و دریافت کنندگان آن  اعضای انجمن و یا مسوولین و نهادها و ارکان داخل شبکه‌ی انجمن هستند.

 

ماده ۳- مکاتبات در سربرگ متحدالشکل (یکسان) با آرم  انجمن و با ذکر تاریخ و شماره‌ی نامه معتبر هستند.

تبصره: نامه‌های شعب، کارگروه‌ها وسایر واحدها بر سربرگ انجمن بوده و نام شعبه، کارگروه وسایر واحدها برآن درج می‌شود.

 

ماده ۴- نامه‏ها باید به امضای افراد دارای اختیار قانونی و صاحب  امضا که نام، عنوان  و امضای آنها در دبیرخانه ثبت شده است، برسد و در غیر این‌صورت فاقد اعتبار هستند.

 

ماده ۵- مکاتبات خارجی باید ممهور به مهر واحد مربوطه در انجمن باشند و در غیر اینصورت فاقد اعتبار هستند.

 

ماده ۶- افراد دارای اختیار مکاتبه و صاحبان امضا در انجمن عبارتند از:

۱٫       رییس انجمن پزشکان عمومی ایران

۲٫       نایب رییس ازطرف رییس انجمن

۳٫       دبیر انجمن

۴٫       رییس شورای هماهنگی انجمن پزشکان عمومی ایران

۵٫       روسای  شورای هماهنگی استانی

۶٫       روسای شعب انجمن

۷٫       رییس و دبیر کارگروه‌ها و کمیته‌های انجمن

۸٫       بازرسان انجمن (در حیطه‌ی وظایف خود و درچارچوب اساسنامه)

تبصره ۱- دبیرانجمن، رئیس و دبیر کارگروه‌ها وکمیته‌های انجمن درسطوح داخلی شبکه‌ی انجمن حق مکاتبه دارند.

تبصره ۲- مکاتبات در سطح ملی که مخاطبان آنها مسوولان کشور هستند  با امضای رییس انجمن پزشکان عمومی ایران انجام می‌شود.

تبصره ۳ – در صورت صلاحدید  هیات مدیره‏ی مرکزی، شعب می‌توانند در موضوعات خاصی با مقامات کشوری (به جز رهبری و روسای سه قوه)  مکاتبه نمایند. این امر باید با اطلاع و هماهنگی قبلی هیات مدیره‌ی مرکزی انجام شود.

 

ماده ۷ – مکاتبات خارجی انجمن در سطوح منطقه‌ای با امضای رییس شورای هماهنگی استان و یا رییس شعبه‌ی انجمن انجام می‌شود؛ رونوشت مکاتبات هم برای هیات مدیره‌ی مرکزی ارسال می‌شود.

تبصره ۱- در صورت وجود شورای هماهنگی استانی، مکاتبات با امضای رییس شورای هماهنگی و در غیر این صورت با امضای مشترک شعب انجام می‌شود.

تبصره ۲ – هر شعبه در مورد امور مرتبط با حوزه‌ی خود می‌تواند بطور مستقل با مسوولان منطقه‌ای مکاتبه داشته باشد.

 

ماده ۸ – مکاتبات بین کمیته‌ها و کارگروه‌ها و همچنین شعب، با ارسال رونوشت برای هیات مدیره‌ی مرکزی  انجام  می‌شود.

 

ماده ۹ – مکاتبات شورای هماهنگی کشوری با امضای رییس شورا از طریق دبیرخانه‌ی انجمن انجام می‌شود.

 

ماده ۱۰- آیین‌نامه، بخشنامه ودستورعمل‌ها پس از تصویب در هیات مدیره‌ی مرکزی و طی مراحل قانونی، توسط رئیس انجمن به شعب ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱- آیین‌نامه: مجموعه‌ی ضوابط و مقررات مربوط به هریک از وظایف کلی انجمن مطابق با اساسنامه وسایر قوانین جاری کشور است.

تبصره ۲- بخشنامه: نامه‌ای رسمی است که به منظور آگاهی و ارشاد و طرز تطبیق قانون با آیین‌نامه‌های مرتبط با وظایف انجمن وایجاد وحدت رویه، تسهیل وتسریع در اجرای فعالیت خاص ازسوی رئیس انجمن صادر و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی‌که موضوع بخشنامه صرفا مربوط به یک حوزه باشد، مسئول مربوطه با کسب اختیار از رئیس انجمن می‌تواند نسبت به صدور آن حسب مورد و در چارچوب شرح وظایف مصوب اقدام نماید.

تبصره ۴- دستورعمل: ضوابط اجرایی مربوط به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها یا موادی ازآنها دستورعمل نامیده می‌شود.

 این دستورعمل در۱۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲  به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده و از این تاریخ لازم‌الاجرا است.

(Visited 448 times, 1 visits today)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*