اساسنامه

به نام خدا

اساسنامه انجمن علمی پزشکان عمومی ایران

با اصلاحات ثبت شده در سال ۱۴۰۱

 

فصل اول ‌-‌کلیات

ماده ۱- به استناد مصوبه دویست و ‌شصت ‌و ‌دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‌شود انجمن پزشکان عمومی ایران براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد به اختصار ” انجمن” نامیده می‌شود.

ماده ۲– انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی و پیگیری امور حرفه‌ای مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

 

ماده ۳- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده ۴– مرکز انجمن در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امیرآباد، خیابان شهید محمد فرشی مقدم [۱۶]، بزرگراه کردستان، پلاک ۱۴، طبقه ۲، واحد شمالی کد پستی ۱۴۳۸۸۶۳۹۵۴ می‌باشد و شعب آن می‌تواند در هر استان تشکیل شود. در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

 

ماده ۵- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده ۶- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۷- دارائی موسسه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

 

فصل دوم‌‌ – ‌شرح وظایف و اهداف

ماده ۸ – به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۸- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

۲-۸- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی

۳-۸- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

۴-۸- ارائه خدمات و فعالیت در زمینه‌های آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

۵-۸- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‎های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی

۶-۸- تهیه، تدوین و انتشار نشریات و کتب علمی، آموزشی و حرفه‌ای با کسب مجوز و یا راه‌اندازی انتشارات اختصاصی.

۷-۸- برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۸-۸- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

۹-۸- مشارکت در تشکیل ‌شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه‌ریزی امور مرتبط با آن

۱۰-۸- عضویت، فعالیت و جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فنی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور

 

فصل سوم‌‌- عضویت

ماده ۹- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

۱-۹- عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

۲-۹- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند: کلیه افرادی که در حال تحصیل در رشته دکترای پزشکی می‌باشند.

۳ -۹- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند، حسب تشخیص هیات مدیره می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره ۱- اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

 

ماده ۱۰- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۲- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن، تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیأت مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

 

ماده ۱۱- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۱۱-  استعفای کتبی عضو

۲-۱۱- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می‌نماید.

۳-۱۱- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره ۱- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره ۲- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند ۷ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیات مدیره خواهد بود.

 

فصل چهارم – ارکان انجمن

ماده ۱۲- انجمن دارای ارکان زیر است:

۱-۱۲-  مجمع عمومی

۲-۱۲- هیات مدیره

۳-۱۲- بازرس

 

الف – مجمع عمومی

ماده ۱۳- مجمع عمومی از گردهمایی حضوری یا مجازی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

۱-۱۳- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بارتشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.

۲-۱۳- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد.

۳-۱۳- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

 

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۴- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن

۲-۱۴- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

۳-۱۴- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره

۴-۱۴- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

۵-۱۴- تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

۶-۱۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن

تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

 

ب – هیات مدیره

ماده ۱۵– اعضای هیات مدیره مرکب از ۱۱ نفر عضو اصلی و ۳ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور هر ۳ سال یک بار به صورت حضوری یا الکترونیکی، از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند. رأی دهندگان این انتخابات، اعضای پیوسته از سراسرکشور می باشند. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره ۱- افزایش یا کاهش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود.

تبصره ۲- جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

ماده ۱۶- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می‌نماید. در ضمن آیین‌نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۱- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی‌توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.

تبصره ۲- رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره ۳- کلیه اوراق تعهد‌آور با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب‌رییس و امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب‌رئیس خواهد بود.

تبصره ۴- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۵-  در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

 

ماده ۱۷- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.

تبصره – هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیات مدیره:

۱-۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

۲-۱۸- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

۳-۱۸- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۴-۱۸-  تهیه ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی

۵-۱۸- تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

۶-۱۸- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

۷-۱۸- افتتاح حساب بانکی و قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن

۸-۱۸- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

۹-۱۸- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

۱۰-۱۸- تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن‌ها

۱۱-۱۸- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

۱۲-۱۸- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

۱۳-۱۸- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۴-۱۸- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

 

 

ج – بازرس

ماده ۱۹– انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر على البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار به صورت حضوری یا الکترونیکی از میان اعضای پیوسته ازسراسر کشور می باشند. رای دهندگان این انتخابات ، اعضا پیوسته از سراسر کشور می‌باشند

 

ماده ۲۰-  وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-۲۰-  بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

۲-۲۰- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر‌مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

۳-۲۰- گزارش هر‌گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۴-۲۰- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری

 

ماده ۲۱- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۲۲- در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

 

فصل پنجم – منابع مالی انجمن

ماده ۲۳- منابع مالی انجمن عبارتست از:

۱-۲۳- حق عضویت اعضا

۲-۲۳- از محل هدایا و کمک‌ها

۳-۲۳- درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی

۴-۲۳- حمایت‌های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

فصل ششم – موارد انحلال انجمن

ماده ۲۴-  در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.

ماده ۲۵-  مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۶- هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

تبصره : باقیمانده دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

ماده ۲۷- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۷ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

(Visited 4,304 times, 1 visits today)

3 نظر

  1. با سلام
    آیا معنایش این است که این انجمن حق پیگیری مطالبات پزشکان عمومی را ندارد و صرفا در زمینه علمی میتواند فعالیت نماید. پس عده ای متخصص حق دارند با این اساسنامه که شما نوشته اید ، مجوز انجمن صنفی پزشکان عمومی را بدست گرفته و هر طور بر طبق منافعشان باشد قوانین را هدایت نمایند .

  2. , [۰۷٫۱۲٫۱۶ ۰۴:۳۸]
    انجمن های سیاسی

    آیا برای جذب اعضا جهت آموزش و ارتقاع سطح سواد سیاسی باید منتظر تصمیم اشخاص حقیقی ماند یا از طریق دعوت اعضا یا ممبر باید پیشنهاد دهنده و تشویق کننده افراد از طریق ممبر فیک و ممبر واقعی باشیم؟

  3. sazeman mohtaram, motasefane man emaili bara faal sazi az tarigh email daryaft nakardam. man mobilam khamoosh ast va kharj az iran bara edame tahsil hastam. lotfan code faal sazi ru baraye bande az tarigh email ersal konid

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*