کمیته پزشک خانواده

 

 

 

آیین‌نامه اجرایى کمیته پزشک خانواده انجمن پزشکان عمومی ایران

 

فصل اول : تعاریف و ساختار

ماده ۱: کمیته پزشک خانواده یکى از کمیته هاى تخصصی است که به استناد بند ۱۰ ماده ۱۷ اساسنامه‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران (مصوب ۱۳۷۲) و تحت نظارت هیات مدیره انجمن تشکیل و در جهت اجراى وظایف مندرج در این آیین نامه فعالیت مى نماید.

ماده ۲: نمودار تشکیلاتی این کمیته بصورت زیر مى باشد:

photo_2017-01-07_09-36-20

 

ماده ۳: مسئول کمیته از اعضاء هیات مدیره انجمن پزشکان عمومى مى باشد و توسط هیات مدیره انجمن تعیین مى گردد.

ماده ۴: اعضاء کمیته متشکل از ۹ تا ۱۱ نفر ازافراد واجد شرایط می باشند که بر اساس توانایى­ها و علایق به پیشنهاد مسئول کمیته و تایید و تصویب هیات مدیره انجمن بر طبق وظایف مندرج در آیین نامه فعالیت مى نمایند.

تبصره ۱ : مسئول کمیته موظف است ترتیبى اتخاذ نماید که اکثریت اعضاء کمیته را اعضاء پیوسته انجمن تشکیل دهند.

تبصره ۲ : تشکیل جلسات کمیته برطبق آیین نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره ۳ : مصوبات کمیته در مواردی که تفویض اختیار مستقیم از سوی هیات مدیره انجمن دریافت نشده باشد پس از تائید نهایى هیات مدیره انجمن قابلیت اجرا دارد.

تبصره ۴: کمیته می تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف ارتباط داشته باشد.

ماده ۵: مسئول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظایف محوله در جهت تشکیل واحدهایی همانند واحد بررسی الگوهای پزشک خانواده و واحد نقد و کارشناسی برنامه موجود و … اقدام و از اعضاء انجمن یا سایرین به صورت تمام وقت یا پاره وقت جهت همکارى در این بخشها دعوت بعمل مى آورد.

ماده ۶: لازم است اعضای شورای پزشک خانواده حتى الامکان از شرایط زیر برخوردار باشند:

۱-      دارا بودن مدارک یا سوابق علمى مورد نیاز ازجمله PhD یا MPH در زمینه پزشک خانواده، مدیریت و اصلاحات نظام سلامت و…

۲-      دارا بودن سابقه موثر در زمینه تدوین یا نقد آیین نامه ها و دستور عمل ها و روش تحقیق.

۳-      دارا بودن سابقه اجرایی موثر و یا صاحب نظر بودن در زمینه پزشک خانواده.

فصل دوم: وظایف

ماده ۷ : در راستاى تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن، کمیته پزشک خانواده وظایف زیر را بر عهده دارد :

۱-      شناسایی افراد توانمند و علاقمند در زمینه کارشناسی موضوع پزشک خانواده

۲-      مشارکت در راه اندازی سایت پزشک خانواده به منظور اطلاع رسانی و کسب نظرات همکاران

۳-      همکاری با سازمان نظام پزشکی و تشکل های علمی و صنفی و تشکیل کارگروه مشترک

۴-      مشارکت در آموزش مباحث علمی و تهیه گایدلاین های مورد نیاز برنامه پزشک خانواده

۵-      مشارکت در تدوین یا ترجمه کتب و مقالات علمی مرتبط

۶-      مشارکت در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط

۷-      برگزاری سمینارهای داخلی و بین المللی با همکاری سایر دستگاه ها وتشکل ها

۸-      انتخاب نماینده و معرفی به هیات مدیره جهت حضور در ستادها و کمیته های کشوری

۹-      بررسی روند اجرایی برنامه پزشک خانواده در ایران (در شهر و روستا) و سایر کشورها

۱۰-   کارشناسی و نقد دستور عمل های صادره و ارائه پیشنهادات لازم

۱۱-   سایر موارد به تشخیص شورای پزشک خانواده و تایید یا درخواست هیات مدیره

تبصره: مسئول کمیته پزشک خانواده موظف است در موارد مرتبط با وظایف سایر کمیته ها هماهنگی لازم را با مسئول کمیته مربوطه بعمل آورد.

ماده۸ : وظایف مسئول کمیته به شرح زیر می باشد:

۱-      پیشنهاد اعضاء کمیته و مسئولین اجرایی واحدها به هیات مدیره

۲-      مدیریت اجرایی کمیته و مدیریت جلسات کمیته

۳-      برقراری ارتباط دو سویه بین هیات مدیره وکمیته

۴-      تائید مکاتبات و نامه های ارسالی از کمیته

۵-      ارائه گزارش ماهیانه عملکرد کمیته به هیات مدیره

۶-      سایر وظایف محوله از سوی هیات مدیره

ماده ۹: شورای پزشک خانواده وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱-      اتخاذ کلیه تصمیمات لازم در جهت انجام وظایف کمیته

۲-      سازماندهی و سیاستگذاری کمیته مطابق با اهدف انجمن

۳-      انتخاب دبیر کمیته و معرفی آن به هیات مدیره

۴-      تعیین مسئولین واحدهای زیر مجموعه

۵-      تهیه گزارش دوره ای عملکرد کمیته جهت ارائه به هیات مدیره

۶-      راه اندازی و نظارت بر واحدهای زیر مجموعه

ماده ۱۰: دبیر کمیته علاوه بر وظایف مندرج در آیین نامه تشکیل جلسات انجمن، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:

۱٫       برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات

۲٫       رابط کمیته با سایر کمیته ها

۳٫       هماهنگ کننده فعالیتهای کمیته

فصل سوم : سایر مقررات

ماده ۱۱: پس از تشکیل و یا تغییر و تحول در هیات مدیره و یا هر یک از کمیته ها، هیات مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر ۲ ماه نسبت به اعلام موارد تفویض اختیارات مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ این آیین نامه اعلام نظر نماید. بدیهی است هیات مدیره مختار به تغییر نظرات پیشین خواهد بود.

ماده ۱۲: کمیته موظف به رعایت کلیه مصوبات هیات مدیره می باشد و در مورد مصوباتی از شورا که جهت اجرا نیاز به تائید هیات مدیره دارند، هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارسال مصوبه واحد، نظر مکتوب خودرا اعلام نماید در غیر این صورت، عدم اعلام نظر در مدت تعیین شده به منزله تایید مصوبه خواهد بود.

ماده ۱۳: خاتمه همکاری و جایگزینی اعضاء از شورا به ۳ صورت زیر ممکن خواهد بود:

۱-     استعفای عضو

۲-     بنا به پیشنهاد شورا (با ذکر دلایل) و تایید نهایی هیات مدیره

۳-     بنا به تصمیم هیات مدیره پس از کسب نظر مشورتی شورا

ماده ۱۴: در صورت خاتمه همکاری هر یک از اعضاء شورا، مسئول کمیته موظف خواهد بود با ذکر دلایل ظرف حداکثر یک ماه نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و به هیات مدیره اعلام نماید و در صورت عدم پیشنهاد توسط مسئول کمیته، هیات مدیره جهت انتخاب فرد جایگزین راسا تصمیم خواهد گرفت.

این آیین نامه در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ مشتمل بر ۱۴ ماده و ۵ تبصره و ۳۲ بند به تصویب هیات مدیره انجمن رسید.

 

 

دانلود فایل ضمیمه

(Visited 809 times, 1 visits today)

یک نظر

  1. افراح والی زاده

    باتشکر از مصوبات وتبصره های تأییدشده درسال ۹۲ یعنی همزمان بااستارت خوردن طرح پزشک خانواده درکشوروانتخاب ۲استان فارس و مازندران بعنوان پیلوت و اطلاعات جامع و مفیدی که درمورد کمیته پزشک خانواده به استحضار همکاران مشارکت کننده در طرح پزشک خانواده رسانیده آید.خواهان پرسش درمورد علتخلأموجود درطرح پزشک خانواده وحلقه ی مغفوله ای که وظیفه اش ایجاد ارتباط ۲سویه بین هیئت مدیره وکمیته پزشک خانواده یعنی «شورای پزشک خانواده »می باشد چیست؟؟؟ پیشاپیش کمال تشکرخودرادرزمینه ی روشنگری تان بعنوان پیشکسوتان پزشکان عمومی مینمایم.برقرارباشید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*