صنفی

رییس انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران: پزشک خانواده از رویکرد درمانگری خارج شود

  دکتر محمد حسین تقدیسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایسنا ، با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده در تمام دنیا با رویکرد سلامت محوری اجرای می شود، افزود: این در حالی است که در کشور ما، این طرح با رویکرد درمان محور اجرا شده است و بیشتر به سیستم ارجاع تاکید دارد در حالی که باید هدف ... ادامه مطلب »

رییس انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران: پزشک خانواده از رویکرد درمانگری خارج شود

  دکتر محمد حسین تقدیسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایسنا ، با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده در تمام دنیا با رویکرد سلامت محوری اجرای می شود، افزود: این در حالی است که در کشور ما، این طرح با رویکرد درمان محور اجرا شده است و بیشتر به سیستم ارجاع تاکید دارد در حالی که باید هدف ... ادامه مطلب »

انجمن شیراز: آخرین وضعیت پزشک خانواده از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در تشریح جزئیات اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: در صدد هستیم تا پزشک خانواده را در یک شهرستان هر استان اجرایی کنیم و بدون شک بعد از بررسی دقیق، آن را عملیاتی خواهیم کرد، ادامه خبر ادامه مطلب »

انجمن شیراز: آخرین وضعیت پزشک خانواده از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در تشریح جزئیات اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: در صدد هستیم تا پزشک خانواده را در یک شهرستان هر استان اجرایی کنیم و بدون شک بعد از بررسی دقیق، آن را عملیاتی خواهیم کرد، ادامه خبر ادامه مطلب »

وزیر سابق بهداشت: تعارض منافع مانع اجرای درست برنامه پزشک خانواده شد

  محمدحسن طریقت منفرد چشم پزشک و وزیر سابق بهداشت در خصوص طرح پزشک خانواده گفت: علی رغم آنچه گفته شده، طرح پزشک خانواده شکست نخورده است ‏هرچند تا به امروز سعی شد این طرح مورد تخریب قرار بگیرد، زیرا چیزی که تحت عنوان پزشک خانواده اجرا ‏شد هیچ ارتباطی به پزشک خانواده نداشت‎.‎ تعارض منافع مانع اجرایی شدن طرح ... ادامه مطلب »