باید از ظرفیت عظیم پزشکان عمومی استفاده کنیم

رئیس دفتر تهران

گفتگو از : حسام فروزان

در آذر ماه سال جاری، دفتر ویژه استان تهران انجمن پزشکان عمومی ایران آغاز به کار کرد؛ دفتری که قرار است در جهت افزایش هم افزایی میان جامعه پزشکان و گسترش فعالیت های صنفی این قشر مهم فعالیت داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های این دفتر گفتگویی را با دکتر بابک پورقلیچ به عنوان رئیس دفتر ویژه استان تهران انجام داده ایم که می خوانید. دکتر پورقلیچ پزشک عمومی ، بازرس و رئیس کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران و نیز نایب رئیس شورای هماهنگی انجمن هم هستند.

 

آقای دکتر اولین سوالی که به ذهن می آید این است که چرا تابه حال شعبه تهران انجمن تشکیل نشده بود؟
دلایل متعددی را می‌توان برای این امر بر شمرد از جمله اینکه بزرگی و گسترش بسیار زیاد جامعه پزشکان عمومی استان چه از نظر حوزه فعالیتهای حرفه ای و چه از منظر محل و مکان فعالیت، موجب عدم ارتباط نزدیک و هم افزایی آنان با یکدیگر شده و هسته اولیه تشکل صنفی یا تشکیل نشده یا دوام نیافته است.

دیگر اینکه دیدگاه کمیسیون انجمنهای علمی وزارت بهداشت که بر اساس باور نهادینه شده در سیستم ، حضور توامان دفتر کشوری و شعبه تهران نهادها و تشکلها در پایتخت را موجب تعارض بین نیروهای کنشگر صنفی و حرفه ای دانسته و با مدیریت موضوع  سعی در جلوگیری از ایجاد این شکاف و تنش داشته است.

به علاوه هیات مدیره های انجمن ضمن اینکه مشکلات جامعه پزشکان عمومی کشور را تقریبا مشابه دانسته واقدامات خود را در راستای تحقق منافع تمامی اعضا و از جمله پزشکان عمومی استان تهران بر می‌شمردند ، دفتر مستقر در تهران و اعضای تهرانی هیات مدیره را در شرایط خاص مسئول پیگیری مطالبات پزشکان عمومی این استان قرار داده و لزومی به تشکیل ساختاری مجزا حس نمی کردند.

در نهایت اینکه بدلیل استقرار دفتر مرکزی انجمن در تهران و عدم امکان ارتباط گیری و اطلاع رسانی به همه اعضا در سالهای دور و تعدد اعضای تهرانی هیات مدیره مرکزی که خود گاهی منجر به اقدامات مرکز گرایانه انجمن و احساس مغبون بودن اعضا در شهرستانها می‌شد ، انگیزه هیات مدیره های جدید در توجه به تمام کشور و تمرکز کمتر بر امور پایتخت را بدنبال داشته است.

چرا انجمن حالا به فکر افتاده است که در تهران شعبه ای تاسیس کند؟
ببینید در سالهای اخیر تغییرات وسیعی در بسیاری از بخشهای جامعه عمومی و حرفه ای کشور بوجود آمده است. گسترش بسیار زیاد ارتباطات رسانه ای و امکان تعامل گسترده اعضا با یکدیگر و تشکیل مجامع مجازی و انتخابات الکترونیک ، به طور چشمگیری موجب نزدیکی اعضا با یکدیگر و اطلاع از باورها ، رویکردها ، مشکلات و توانمندیهای متقابل شده است. با تغییراتی که در اساسنامه انجمن ایجاد شده ، امکان مشارکت فعال اعضای انجمن در سراسر کشور بوجود آمده و حساسیتها در مورد تمرکز گرایی هیات مدیره کاهش یافته است . همچنین تغییر رویکرد کمیسیون امور انجمنها و موافقت دبیرخانه با تشکیل شعبه پایتخت انجمنها خود گامی مهم در پیشبرد برنامه های انجمن پزشکان عمومی بوده است.

نقش دفتر تهران در این میان چیست؟
با توجه به عدم وجود تجربه فعالیت همزمان دفتر مرکزی و شعبه تهران در این استان ، عدم وجود ساختار و پیش نیازهای لازم برای فعالیت شعبه تهران و شناخت کم پزشکان عمومی پایتخت از فعالان صنفی استان و امثال آنها ، هیات مدیره انجمن تصمیم گرفت تا با تشکیل دفتر ویژه تهران ضمن رفع موارد پیش گفته ، مقدمات آغاز به کار شعبه استان تهران انجمن را فراهم آورد.

 روند تشکیل دفتر تهران چگونه بوده است؟ این پروسه چقدر طول کشیده است؟
در اسفند ماه ۱۳۹۷ تشکیل دفتر تهران انجمن در مجمع عمومی به تصویب رسید ولی متاسفانه تا اتمام اقدامات حقوقی و اداری لازم از جمله موافقت کمیسیون با مصوبه مجمع و تدوین آیین نامه مربوطه و اتمام محدودیتهای کرونایی ، تشکیل این دفتر تا انتهای سال ۱۴۰۱ به درازا کشید و در این زمان با رفع موانع بالا و پیگیری پزشکان عمومی استان ، فعالیت دفتر ویژه استان تهران انجمن در آذر ماه این سال آغاز گردید.

در مورد نحوه فعالیت و وظایف دفتر تهران نکته خاصی اگر هست بفرمایید.
دفتر تهران به منظور هماهنگی و رسیدگی به امور حرفه ای پزشکان عمومی شاغل در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی استان تهران تا زمان تاسیس شعبه انجمن در این استان تاسیس گردید، ضمن اینکه شعب فعال در استان تهران از شمول این امر خارج هستند.

از جمله اهداف و وظایف دفتر تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • همکاری و هماهنگی با انجمن مرکزی جهت جذب و سازماندهی پزشکان عمومی استان
  • بررسی مشکلات و نیازهای حرفه ای پزشکان عمومی استان و انعکاس آن به انجمن مرکزی
  • برنامه ریزی جهت ارتقای توانمندی علمی و حرفه ای پزشکان عمومی استان
  • نیازسنجی و پیشنهاد برنامه های علمی و آموزشی به انجمن مرکزی
  • شناسایی و معرفی اعضای توانمند استان جهت بکارگیری در ساختار انجمن
  • تهیه و تمهید مقدمات و ملزومات تشکیل شعبه تهران انجمن
  • انجام فعالیتهایی که از سوی هیات مدیره مرکزی انجمن تصویب یا تفویض می شود

 

فکر می کنید چه توقعاتی در مورد فعالیت های دفتر تهران وجود دارد؟

موقعیت دفتر تهران و نقش آن در فعالیتهای علمی ، حرفه ای و صنفی انجمن پزشکان عمومی ایران حساس و تعیین کننده است. ریل گذاری صحیح ، ساختار بندی درست ، پشتکار و جدیت هیات اجرایی ، جذب و سازماندهی اعضای جدید و قدیم ، تعامل با سایر تشکلهای علمی و صنفی و نهادهای مرتبط استانی ، طی کردن سریع و مطمئن دوران گذار و تشکیل شعبه تهران ، موارد مهمی هستند که باید به آنها توجه ویژه ای داشت.
در این راستا اطلاع رسانی درست و عملکرد صادقانه دفتر می تواند در جلب حمایت و همکاری جامعه پزشکان عمومی استان تهران که خود از تراکم و تنوع مشکلات و محرومیت تاریخی در رنجند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

بطور کلی آیا تشکیل شعبه تهران انجمن را به نفع جامعه پزشکان عمومی می‌دانید؟
اگر این امر به درستی صورت گیرد و از افراط و تفریط پرهیز گردد، تشکیل شعبه تهران انجمن می تواند تحول بزرگی را نه تنها در جامعه پزشکان عمومی تهران و ایران بلکه تغییرات قابل توجهی را در جامعه پزشکی کشور به دنبال داشته باشد.
استفاده از ظرفیت عظیم پزشکان عمومی استان می تواند موتور محرکه پزشکان عمومی در شرایط فترت کنونی جامعه پزشکی باشد.

 چگونه می‌توان هم افزایی انجمن کشوری و شعبه تهران را تضمین کرد؟
دفتر تهران خود آزمونی برای این پرسش است. این دفتر در عین فعالیت حداکثری تلاش می کند مسائلی که روابط دو جانبه را تحت تاثیر قرار می دهند پایش نموده و راهکارهایی را برای بهینه نمودن روابط دو جانبه و ساختارمند نمودن آنها در آیین نامه شعبه تهران بیابد. شعبه تهران انجمن می تواند نقطه عطفی در فعالیتهای صنفی پزشکان عمومی و سایر گروه های فعال علمی و صنفی جامعه پزشکی پایتخت باشد به شرطی که بتواند منافع پزشکان عمومی تهران را در ارتقای جایگاه و توانمندی های طب عمومی کشور ببیند.

شما به عنوان فرد مطلعی که فعالیت صنفی هم دارد آینده طب عمومی و پزشکان عمومی تهران را چگونه می‌بینید؟
بنظر من آینده پزشکان عمومی تهران همان آینده طب عمومی در کشور است. درک این مسئله توسط تمام شعب انجمن و اینکه درد مشترک ، راه حل مشترک و آینده مشترک خواهند داشت و باور به این مسأله که همه پزشکان عمومی باید باشند و باید با هم باشند ، تنها راه برون رفت از تشتت موجود است. پزشکان عمومی بسان همان دانه های تسبیح هستند که نیازمند رشته ای برای قرارگیری در یک مسیر و ارتباط تاثیرگذار مشترک هستند.دفتر و انشاالله شعبه تهران سعی خواهد کرد در این راستا گام بردارد.

 چه نقشی برای شعبه تهران انجمن در فعالیت سایر انجمنهای جامعه پزشکی در استان تهران قائل هستید؟
شعبه تهران انجمن پزشکان عمومی ایران در حقیقت می تواند آزمون و الگویی برای سایر انجمنها و تشکل های جامعه پزشکی باشد و این امر مسئولیت راهبران شعبه و دفتر تهران را دو چندان می کند. دانش، پشتکار، جدیت، بصیرت و بردباری لازمه راهبرد صحیح این امر است.

 

شما  آینده فعالیت‌های صنفی در جامعه پزشکان عمومی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه فترت موجود در جامعه عمومی دامنگیر همکاران نیز شده است و فعالیت صنفی هزینه بر بوده و در غیاب ساختارهای مترقی دموکراتیک ، مدنی و صنفی مستقل، قوی و تاثیرگذار ،اقبال عمومی از فعالیتهای صنفی امیدبخش نیست. از قدیم گفته اند که آدمی به امید زنده است و شرط گسترش فعالیتهای صنفی و موفقیت در آن ، ایجاد امید به تغییر و اصلاح در جامعه پزشکی و پزشکان عمومی است. حرکتهای مبتنی بر دانش ، اطلاع رسانی و آموزش، بستر آینده ای امید بخش در جامعه پزشکی است .

 نقش کمیسیون امور انجمنهای علمی و نظام پزشکی را در موفقیت شعبه و دفتر تهران در چه حد می دانید؟
بی شک دفتر و شعبه تهران در جهت انجام وظایف و رسیدن به اهداف خود علاوه بر حمایت و بردباری انجمن کشوری، به کمک و همراهی سایر نهادهای استانی از جمله سازمان نظام پزشکی و نظام پزشکی تهران و کمیسیون امور انجمنها نیازمند است.
همراهی و شکیبایی کمیسیون در مسیر گذار دفتر به شعبه بی شک راه را برای ایجاد شعب تهران سایر انجمنها و در نتیجه عملیاتی شدن رویکردهای جدید آن نهاد هموار خواهد نمود .
همچنین دفتر و شعبه تهران قوی برای انجمن، فرصت بی بدیلی را جهت خدمت رسانی  بیشتر به یک چهارم اعضای نظام پزشکی استان تهران فراهم می آورد و در این جهت شعبه و دفتر تهران انجمن ، دست قدرتمند و توانایی برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف نظام پزشکی خواهد بود.

 

به نظر شما راه برون رفت پزشکان عمومی از مشکلات موجود چیست؟
شخصا بر این باورم که طب عمومی کشور در عین تکثر نیاز به وحدت و یکپارچکی دارد و این امر فقط از طریق نظام ارجاع با محوریت پزشکان عمومی در سطح اول و با شرایط عادلانه امکان پذیر است. پزشکان عمومی باید تمام تلاش و توان خود را در راستای این هدف تجمیع نموده و سایر علایق و مهارتهای خود را در حاشیه این راهبرد تعریف نمایند.

 در مورد نحوه عضویت و انتظاراتی که از اعضا دارید توضیح بفرمایید. اعضا دقیقا چگونه می توانند با انجمن همکاری داشته باشند؟
در راستای استقرار و شکل گیری نهاد قدرتمند شعبه تهرانِ انجمن پزشکان عمومی ایران،  لازم است تا تمام اعضای این جامعه در سطح استان مشارکت نمایند تا با هم افزایی نیروها بتوان ساختاری توانمند و تاثیر گذار را پایه ریزی نمود. دراین راستا فراخوانی منتشر شده است که در آن ضمن ثبت حوزه های علاقمندی اعضا برای فعالیت در دفتر و شعبه تهران ، راهنمایی های لازم جهت عضویت افراد جدید در انجمن بعمل آمده است. امید است با سازماندهی اعضا در گروه های حرفه ای ، ضمن بستر سازی مناسب برای فعالیت شعبه تهران ، نتایج خوبی از عملکرد این گروهها حاصل شده و نمونه مناسبی از فعالیتهای علمی و حرفه ای ارائه گردد .
همچنین همکاران علاقمند در شهرستانهای استان تهران که شعبه فعال انجمن در آنها وجود ندارد میتوانند در بخش سایر این پرسشنامه علاقمندی خود را نسبت به اخذ نمایندگی به عنوان رابطین دفتر و شعبه تهران اعلام نمایند تا بستری برای تاسیس دفتر انجمن در آن شهرستان و ارائه خدمات انجمن به  پزشکان عمومی آن شهرستانها فراهم گردد./

(Visited 218 times, 1 visits today)

درباره‌ Site Admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*