بایگانی برچسب : دستورالعمل

انجمن پزشکان عمومی به وزیر بهدشت: ارائه برنامه پیشنهادی بازآفرینی هویت طب عمومی

    به نام خدا برنامه پیشنهادی بازآفرینی هویت طب عمومی •مقدمه وقتی که صحبت از هویت اجتماعی طب عمومی به میان می‌آید منظور تشخّص، کیستی و جایگاهی است که به واسطه آن پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور و در اجتماع شناخته می‌شوند. هویت از این بابت اهمیت دارد که در صورت نبود آن پزشکان عمومی از اصل و ... ادامه مطلب »

انجمن پزشکان عمومی به وزیر بهدشت: ارائه برنامه پیشنهادی بازآفرینی هویت طب عمومی

    به نام خدا برنامه پیشنهادی بازآفرینی هویت طب عمومی •مقدمه وقتی که صحبت از هویت اجتماعی طب عمومی به میان می‌آید منظور تشخّص، کیستی و جایگاهی است که به واسطه آن پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور و در اجتماع شناخته می‌شوند. هویت از این بابت اهمیت دارد که در صورت نبود آن پزشکان عمومی از اصل و ... ادامه مطلب »