بایگانی برچسب : دستورالعمل

سند توسعه طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

  تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی شماره۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن                                   ۲۸/۲/۱۳۹۲   تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم ... ادامه مطلب »