بایگانی برچسب : دستورالعمل

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران فصل اول – تعریف و اهداف ماده ۱ – سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. ماده ۲ –  اهداف سازمان عبارتند ... ادامه مطلب »