صنفی

رییس انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران: پزشک خانواده از رویکرد درمانگری خارج شود

  دکتر محمد حسین تقدیسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایسنا ، با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده در تمام دنیا با رویکرد سلامت محوری اجرای می شود، افزود: این در حالی است که در کشور ما، این طرح با رویکرد درمان محور اجرا شده است و بیشتر به سیستم ارجاع تاکید دارد در حالی که باید هدف ... ادامه مطلب »

رییس انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران: پزشک خانواده از رویکرد درمانگری خارج شود

  دکتر محمد حسین تقدیسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایسنا ، با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده در تمام دنیا با رویکرد سلامت محوری اجرای می شود، افزود: این در حالی است که در کشور ما، این طرح با رویکرد درمان محور اجرا شده است و بیشتر به سیستم ارجاع تاکید دارد در حالی که باید هدف ... ادامه مطلب »

انجمن شیراز: آخرین وضعیت پزشک خانواده از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در تشریح جزئیات اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: در صدد هستیم تا پزشک خانواده را در یک شهرستان هر استان اجرایی کنیم و بدون شک بعد از بررسی دقیق، آن را عملیاتی خواهیم کرد، ادامه خبر ادامه مطلب »

انجمن شیراز: آخرین وضعیت پزشک خانواده از زبان وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در تشریح جزئیات اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: در صدد هستیم تا پزشک خانواده را در یک شهرستان هر استان اجرایی کنیم و بدون شک بعد از بررسی دقیق، آن را عملیاتی خواهیم کرد، ادامه خبر ادامه مطلب »

وزیر سابق بهداشت: تعارض منافع مانع اجرای درست برنامه پزشک خانواده شد

  محمدحسن طریقت منفرد چشم پزشک و وزیر سابق بهداشت در خصوص طرح پزشک خانواده گفت: علی رغم آنچه گفته شده، طرح پزشک خانواده شکست نخورده است ‏هرچند تا به امروز سعی شد این طرح مورد تخریب قرار بگیرد، زیرا چیزی که تحت عنوان پزشک خانواده اجرا ‏شد هیچ ارتباطی به پزشک خانواده نداشت‎.‎ تعارض منافع مانع اجرایی شدن طرح ... ادامه مطلب »

وزیر سابق بهداشت: تعارض منافع مانع اجرای درست برنامه پزشک خانواده شد

  محمدحسن طریقت منفرد چشم پزشک و وزیر سابق بهداشت در خصوص طرح پزشک خانواده گفت: علی رغم آنچه گفته شده، طرح پزشک خانواده شکست نخورده است ‏هرچند تا به امروز سعی شد این طرح مورد تخریب قرار بگیرد، زیرا چیزی که تحت عنوان پزشک خانواده اجرا ‏شد هیچ ارتباطی به پزشک خانواده نداشت‎.‎ تعارض منافع مانع اجرایی شدن طرح ... ادامه مطلب »

مقاله ای از سایت انجمن ساری: پاسخی به مصاحبه اخیر جناب دکتر هاشمی، وزیر محترم بهداشت در خصوص پزشک خانواده

  فرمودید که: قرار است از هر استان تنها یک شهرستان را انتخاب و «پزشک خانواده» را در آن اجرایی کنیم! پرسش من از شما این است: تکلیف اجرای طرح در مازندران و فارس چیست؟ طرحی که بصورت یک «بسته» طراحی شده بود و قرار بود در سراسر کشور پیاده شود، خوشبختانه با مقاومت مسوولین اکثر استان ها، و بدبختانه ... ادامه مطلب »

آیا برنامه پزشک خانواده در ایران توانسته رضایت اعضای تیم سلامت را تأمین کند

 مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی پزشکان و ماماهای تیم سلامت از اجرای برنامه پزشک خانواده و شناسایی برخی از عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.بیشتر بخوانید. ادامه مطلب »

انتقادات شش گانه به طرح تحول نظام سلامت: ادامه طرح تحول ، نظام سلامت را به بن بست میکشاند

  حدود دو ماه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی کشور گذشته است. طرحی که بنا دارد با کاهش میزان پرداختی از جیب مردم در بیمارستانهای دولتی، باعث بهبود ارائه خدمت و افزایش رضایت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته برای رسیدن به این هدف، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت ... ادامه مطلب »

انتقادات شش گانه به طرح تحول نظام سلامت: ادامه طرح تحول ، نظام سلامت را به بن بست میکشاند

  حدود دو ماه از آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی کشور گذشته است. طرحی که بنا دارد با کاهش میزان پرداختی از جیب مردم در بیمارستانهای دولتی، باعث بهبود ارائه خدمت و افزایش رضایت مردم در حوزه خدمات سلامت شود و البته برای رسیدن به این هدف، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت ... ادامه مطلب »